Website disclaimer

Disclaimer voor hospitalityhiringeurope.com
Op deze pagina vindt u de disclaimer van hospitalityhiringeurope.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hospitality Hiring Europe. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hospitality Hiring Europe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hospitality Hiring Europe.

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Hospitality Hiring Europe te mogen claimen of te veronderstellen.

Hospitality Hiring Europe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Hospitality Hiring Europe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van hospitalityhiringeurope.com op deze pagina.

VRAGEN OVER HOSPITALITY HIRING EUROPE?

Stuur ons gerust uw contactgegevens. Wij beantwoorden uw bericht zo snel mogelijk en plannen graag een gesprek met u in.

Contact opnemen